VOEL JE THUIS

OP SJALOOM EN GROEI.....

Cbs Sjaloom: werken in Kansrijke Combinatiegroepen

Waar niveauverschil wel geldt,

Maar niet zwaar weegt!

Welkom

Aangenaam kennis met u te maken:

Mijn naam is John van Slooten en sinds 1 augustus 2008 mag ik directeur zijn van onze mooie school: cbs Sjaloom in Rutten. Een dorpsschool met ongeveer 70 leerlingen verdeeld over vier combinatiegroepen.

 

Als directeur vind ik het belangrijk dat iedereen die zich betrokken weet/voelt bij cbs Sjaloom wordt gerespecteerd en gewaardeerd zoals hij of zij is. Met andere woorden: de school moet een veilige plek zijn voor de kinderen die haar bezoeken, de ouders die hun kind(eren) aan onze zorg toevertrouwen en het personeel dat bij ons werkzaam is. Waarden en normen die naadloos aansluiten bij de Kanjertraining die wij gebruiken als methode voor sociaal emotionele ontwikkeling en waarvoor alle leerkrachten zich in 2010 hebben gecertificeerd.

 

Als u na het bezoeken van onze website interesse hebt gekregen voor onze school, uw kind als leerling bij ons wilt aanmelden of een afspraak wilt maken voor een nader gesprek en/of bezoek dan is dat altijd mogelijk. Wilt u dan vooraf even een afspraak maken? Ons telefoonnummer is 0527 - 26 25 44 of via de mail: sjaloom@scpo-nop.nl .

 

Graag tot ziens!

 

Met vriendelijke groet,

J.L. van Slooten M.E.L., Directeur cbs Sjaloom

In 2017 verwezen naar het voortgezet onderwijs in percentages.

0
%

VMBO THEORETISCHE LEERWEG

0
%

VMBO BEROEPSGERICHTE/ KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

0
%

MAVO/HAVO

0
%

HAVO

0
%

VWO

m² schoolplein met diverse toestellen om heerlijk te kunnen spelen.

1582

combinatiegroepen waarbinnen het schooljaar 2016 – 2017 les in wordt gegeven.

4

Wat vinden onze (oud) leerlingen

van de Sjaloom?

leerlingen die in het schooljaar 2016 – 2017  onderwijs volgen op de Sjaloom.

67

zeer ervaren leerkrachten die op de Sjaloom de lessen verzorgen.

7

WAAROM SJALOOM?

Ons uitgangspunt is dat je pas tot ontwikkeling kunt komen als je opgroeit in een omgeving waarin jij je veilig voelt en waarin je jezelf kunt zijn. Een plek waar je kunt groeien. Letterlijk door groter te worden, maar ook door te groeien in kennis en vaardigheden en emotioneel door op te groeien tot zelfstandig handelende en kritische denkende personen met respect voor de omgeving waarin zij leven. Daarom is ons motto:

 

“VOEL JE THUIS OP SJALOOM EN GROEI”.

 • KANSRIJKE COMBINATIEGROEP

  De verwachting is dat ons leerlingen aantal de komende jaren niet zal dalen, maar misschien zullen we op termijn niet langer in staat zijn om vijf dagen per week 4 combinatiegroepen te formeren. Misschien dat we op sommige momenten met drie combinatiegroepen moeten gaan werken. Een en ander houdt in, dat het schoolteam van Sjaloom intensief heeft nagedacht over welke slimme groeperingsvormen en/of onderwijsconcepten bij ons passen en waarmee we de onderwijskwaliteit die we tot op heden hebben kunnen bieden kunnen waarborgen. Dit heeft geleid tot het scholingstraject “kansrijke combinatiegroepen” in combinatie met coöperatieve werkvormen en de inzet van extra ICT. Kansrijke Combinatiegroepen helpt het team bij de structurele verbetering van het onderwijs. Leerkrachten krijgen weer meer rust en tijd om alle didactische stappen zorgvuldig af te ronden en wanneer nodig met kleine groepjes of individuele kinderen te werken.

 • EEN GROTE FOCUS OP KWALITEIT

  Door onze focus op kwalitatief hoogstaand onderwijs kunnen wij prima resultaten realiseren. Iets waar niet alleen wij, maar ook de inspecteur van het basisonderwijs zeer tevreden over is en daar zijn we trots op met zijn allen!

 • ACTIEVE OUDERS

  Cbs Sjaloom kent een actieve oudergroep, die de school ondersteunt binnen de Medezeggenschapsraad (met instemmings- en/of adviesrecht ten aanzien van beleidszaken op schoolniveau) en de activiteitencommissie (met het helpen en organiseren van tal van activiteiten).

 • KLEINE GROEPEN

  Per 1 oktober 2017 heeft onze school 65 leerlingen; een kleine school dus. Dit houdt in, dat het onderwijs is georganiseerd in vier combinatiegroepen van gemiddeld zo’n 15 – 16 leerlingen; kleine groepen dus hetgeen betekent dat kinderen van verschillende leerjaren bij elkaar in het lokaal zitten. Hierdoor wordt er zowel klassikaal- , als in groepjes-, coöperatief- en zelf-ontdekkend geleerd.

 • BETROKKEN EN PROFESSIONEEL

  Als team laten wij professioneel gedrag zien door het leren VAN en MET elkaar. Dankzij deze houding  zijn wij in staat gebruik te maken van de kwaliteiten en vaardigheden van elkaar in een sfeer van onderling respect en vertrouwen.

Cbs Sjaloom Rutten

 

Alle inhoud © 2017  Cbs Sjaloom - Rutten. Alle rechten voorbehouden.

Realisatie en ontwerp Rontwerp design

CONTACT INFO

Sportweg 54

8313 AR  RUTTEN

(0527) 262 544

sjaloom@scpo-nop.nl

www.desjaloom.nl

PAGINA NAVIGATIE

Home

Nieuws

Over ons

Informatie

Kalender

Contact

TERUGBEL VERZOEK